VAS Corporation tổ chức Hội thảo “For Technology Cooperation and Demand Discovery with Overseas University/Company on National R&D Projects”

Ngày 29 tháng 8 năm 2019, VAS Corporation đã tổ chức Hội thảo “For Technology Cooperation and Demand Discovery with Overseas University/Company on National R&D Projects” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *